Restyling Maersk / Damco

bosman is verheugd met de opdracht het nieuwe logo van Damco – Maersk te implementeren op de diverse wegwijzers en borden op en rondom de diverse panden in Nederland van voornoemde logistieke dienstverlener. Een presentatie die de uniformiteit laat zien van de gebouwenidentificatie, een krachtig plan van aanpak en de zorgvuldigheid die bosman betracht in de begeleiding en uitvoering van dit project zorgde er voor dat bosman de opdracht kreeg.

Terug naar het overzicht