Raamreclame Zorg op Noord

bosman krijgt de opdracht om de nieuwe huisstijl van de zorgorganisatie Zorg op Noord te implementeren in de diverse nieuwe gezondheidscentra. Zorg op Noord is een is een organisatie die actief is met het ondersteunen en ontwikkelen van eerstelijns samenwerkingsverbanden in de regio Rijnmond. Op dit moment bestaat de Zorg Op Noord groep uit vijf gezondheidscentra, waarvan één in ontwikkeling. Tot de groep behoort ook een facilitair bedrijf. De centra hebben tot doel om klantgerichte en hoogwaardige eerstelijns gezondheidszorg op wijkniveau aan te bieden aan de patiënten. Tevens dient een centrum een goede en stimulerende werkomgeving te zijn voor huisartsen, assistenten, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, thuiszorg, eerstelijns GGZ, maatschappelijke dienstverlening en andere disciplines. Op dit moment wordt vanuit de centra zorg geboden aan ruim 40.000 ingeschreven patiënten.

Zorg op Noord wordt voornamelijk door bosman zichtbaar gemaakt door middel van raamreclames en lichtbakbeletteringen. Taak om een uniforme uitstraling voor de bezoekers te creëren en zo de herkenbaarheid van de instelling te vergroten. Bewaking van modulaire verhoudingen en kleurconsistentie is daarbij een pre.

Terug naar het overzicht